Projekčná činnosť

Ponúkame Vám nasledovné odborné a komplexné činnosti:

Spracovanie odborných posudkov.Spracovanie štúdie za účelom rekonštrukcie, resp. modernizácie chladiaceho zariadenia ľadových plôch, potravinárskych petrochemických a priemyselných podnikov.

Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie až po kompletný realizačný projekt, poprípade aj so schválením projektovej dokumentácie od oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia SR, a.s., TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., resp. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.).


Vypracovanie štúdie a projektu pre výstavbu tréningového zimného štadióna vr. samotnej technológie chladenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový systém), odvlhčovania ľadovej plochy a súvisiacej elektroinštalácie a riadiaceho systému.

Aktuálne projekty

KAUFLAND SR, v.o.s.

KAUFLAND ILAVA – Logistické centrum novej mraziarne

INFO

V roku 2019 a 2020 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala montáž chladiaceho zariadenia novej mraziarne logistického centra Kaulfland Ilava.

Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, a. s.

Kúpeľná 3

080 01 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón