Projekčná činnosť

Ponúkame Vám nasledovné odborné a komplexné činnosti:

Spracovanie odborných posudkov.Spracovanie štúdie za účelom rekonštrukcie, resp. modernizácie chladiaceho zariadenia ľadových plôch, potravinárskych petrochemických a priemyselných podnikov.

Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie až po kompletný realizačný projekt, poprípade aj so schválením projektovej dokumentácie od oprávnenej právnickej osoby (Technická inšpekcia SR, a.s., TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., resp. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.).


Vypracovanie štúdie a projektu pre výstavbu tréningového zimného štadióna vr. samotnej technológie chladenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový systém), odvlhčovania ľadovej plochy a súvisiacej elektroinštalácie a riadiaceho systému.

Aktuálne projekty

VSV Consulting s.r.o.

Montáž strojovne chladenia a potrubia

INFO

Kompletná montáž strojovne chladenia a potrubia pre VZT jednotky nového obchodného centra EPERIA Prešov.

Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, a. s.

Šebastovská 2

080 06 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón