Zoznam referenčných stavieb PRIMACHLAD, a. s.

REFERENCIE ZA ROK 2021
AZ KLIMA SK, s.r.o. Zdroj chladu a technologického chladenia výskumno-vývojového centra MAHLE BEHR Senica Viac
Pivovar STEIGER, a.s. Dodávka a montáž odparovacieho kondenzátora čpavku Viac
REFERENCIE ZA ROK 2020
ETEC, s.r.o. Mubea Project Kežmarok – Výroba chladu Viac
Obec Široké Ľadová plocha – Obecné športové a oddychové centrum Viac
KAUFLAND SR, v.o.s. KAUFLAND ILAVA – REFIT FRISCHE Viac
INSTOP TZB, s.r.o. Chladenie obchodného centra NOVUM Prešov Viac
Mesto Martin Tréningový zimný štadión Martin Viac
REFERENCIE ZA ROK 2019
Mesto Strážske Obnova klziska v meste Strážske Viac
TECHTEAM, s.r.o. Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 85107 Bratislava 5 Viac
KAUFLAND SR, v.o.s. KAUFLAND ILAVA – Logistické centrum novej mraziarne Viac
Technické služby Žiar na Hronom, s.r.o. Zimný štadión - naprojektovanie a vybudovanie chladiaceho systému Viac
REFERENCIE ZA ROK 2018
SPINEA s.r.o. Chladenie a rozvody chladiacej vody výrobného závodu SPINEA Viac
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Oprava a repasácia chladiaceho systému troch ľadových plôch zimného štadióna Ondreja Nepelu Viac
KOVOHUTY, a.s. Dodávka a montáž suchého chladiča vody pre chladenie anódovej pece MAERZ Viac
LESY SR, š.p., Odštepný závod SEMENOLES Stavebné úpravy chladených skladov a mraziaceho boxu Viac
REFERENCIE ZA ROK 2017
DRAKA COMTEQ Slovakia, s.r.o. Zdroj a rozvody chladiacej vody II. a III. etapa. Viac
VSV Consulting s.r.o. Kompletná montáž strojovne chladenia a potrubia obchodného centra EPERIA Prešov. Viac

Zoznam referenčných stavieb predchádzajúcej právnej subjektivity spoločnosti PRIMACHLAD, s.r.o.

REFERENCIE ZA ROK 2017
ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o. Rekonštrukcia chladenia pivovaru ERB Banská Štiavnica Viac
BELUŠA FOODS, s.r.o. Rozšírenie zdroja chladu Viac
Roľnícke družstvo Plavnica Chladenie skladu zemiakov Viac
REFERENCIE ZA ROK 2016
Gutmann, s.r.o. Dodávka a montáž technológie chladenia pre účely chladenia vstrekovacích lisov výroby plastových výrobkov Viac
Tatranská mliekáreň, a.s. Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI Viac
Slovenská Grafia, a.s. Rozšírenie zdroja chladu Viac
ISTERMEAT, a.s. Rekonštrukcia mraziarne Viac
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Servis čpavkovej strojovne chladenia Viac
REFERENCIE ZA ROK 2015
DRAKA COMTEQ Slovakia, s.r.o. Zdroj a rozvody chladiacej vody Viac
BELUŠA FOODS, s.r.o. Výmena dvojstupňového piestového čpavkového kompresora a realizácia využívania odpadového tepla čpavkových kompresorov pre ohrev teplej úžitkovej vody Viac
HOKEJOVÁ HALA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Projekt, dodávka a montáž chladenia a odvlhčovania tréningovej hokejovej haly. Viac
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS, s.r.o. Rekonštrukcia zdroja tepla a chladu pre lakovaciu linku Viac
REGADA, s.r.o. Chladenie chladiacej vody zlievárne Viac
Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok Servis čpavkových chladiarenských zariadení Viac
RYBA Žilina, s.r.o. Projekt, dodávka a montáž rekonštrukcie mraziarní RYBA Žilina Viac
REFERENCIE ZA ROK 2014
Servis chladiarenských zariadení 2014 Servis čpavkových chladiarenských zariadení Viac
FOUR FOOD SERVICE, s.r.o. Prekládka čpavkového kompresora RE-6B(G) a odparovacieho kondenzátora čpavku VXC 185 Viac
Obec Zohor Dodávka a montáž chladiaceho zariadenia ľadovej plochy 36 x 18 m pre Multifunkčný športový areál Viac
Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok Výmena skrutkových kompresorov AERZEN Viac
REFERENCIE ZA ROK 2013
Servis chladiarenských zariadení 2013 Servis čpavkových chladiarenských zariadení Viac
Technické služby Detva, s.r.o. Rekonštrukcia využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia pre ohrev teplej úžitkovej vody zimného štadióna Detva Viac
Púchovský mäsový priemysel, a.s. Oprava doskového kondenzátora ALFA LAVAL, typ M10-BWFD a výmena poškodeného čpavkového kompresora BITZER Viac
Púchovský mäsový priemysel, a.s. Projekt – dodávka a montáž odparovacieho kondenzátora čpavku Viac
CHEMES, a.s. Humenné Prekládka čpavkového kompresora SABROE typ SAB 202 SF Viac
REFERENCIE ZA ROK 2012
CROW ARENA, s.r.o. Projekt, dodávka a montáž chladiaceho zariadenia pre priame čpavkové chladenia ľadovej plochy Crow Arena Košice. Viac
GUTMANN, s.r.o. Dodávka a montáž chladiacej veže a ostatnej technológie pre účely chladenia vstrekovacích lisov výroby plastových výrobkov. Viac
Púchovský mäsový priemysel, a.s. Rekonštrukcia chladiarenských miestnosti rozrábky, balíčky a chladiarenských skladov. Viac
EMPE plus, s.r.o. Využitie odpadového tepla chladiaceho zariadenia pre ohrev teplej úžitkovej vody a na roztápanie snežnej jamy zimného štadióna Čaňa. Viac
EMPE plus, s.r.o. Dodávka a montáž adsorpčného odvlhčovania ľadovej plochy zimného štadióna Čaňa. Viac
AGROSPOL KYSUCE, s.r.o. Rekonštrukcia strojovne chladenia Viac
SUCHARDA, s.r.o. Využitie odpadového tepla chladiaceho zariadenia pre ohrev teplej úžitkovej vody a na vykurovania zimného štadióna Nové Zámky. Viac
REFERENCIE ZA ROK 2011
Obec Čaňa Dodávka a montáž technológie chladenia zimného štadióna Viac
Delfingen SK – Nitra, s.r.o., Zlaté Moravce Dodávka a montáž chladiacej jednotky YLCC 62-V Viac
Púchovský mäsový priemysel, a.s. Dodávka a montáž technológie chladenia nového skladu Viac
MSS Prešov, s.r.o. Rekonštrukcia využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia pre ohrev teplej úžitkovej vody zimného štadióna Prešov. Viac
Mesto Prievidza Rekonštrukcia strojovne chladenia - II. etapa Viac
OSTATNÉ STARŠIE REFERENCIE
Mäsokombinát FABUŠ Myjava Kompletný realizačný projekt chladenia (I. až IV. etapa) celého výrobného závodu. Viac
Vonkajšia ľad. plocha Spišská Nová Ves Realizačný projekt chladenia vonkajšej ľadovej plochy. Viac
Zimný štadión Brezno Modernizácia chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne. Viac
ALCAN Slovensko Extruction, s.r.o. - Levice Kompletná dodávka a montáž chladiaceho zariadenia pre chladenie oleja a technologickej vody za účelom výroby hliníkových výrobkov. Viac
Ružinovská aréna - Bratislava Ružinov Chladenie ľadovej plochy a curlingovej dráhy. Projekčné riešenie skladby ľadových plôch, využitie odpadového tepla Viac
Ľadová plocha -
Zlaté Moravce
Realizačný projekt chladiaceho zariadenia vonkajšej ľadovej plochy s inštaláciou chladiaceho zariadenia na báze nepriameho systému chladenia. Viac
Ľadová plocha -
Dolný Kubín
Kompletná rekonštrukcia ľadovej plochy - chladenie ľadovej plochy, využitie odpadového tepla. Viac
Zimný štadión -
Rimavská Sobota
Realizačný projekt pre kompletnú dodávku a montáž chladiaceho zariadenia ľadovej plochy. Viac
Vítkovice aréna Ostrava Realizačný projekt chladenia ľadovej plochy multifunkčnej haly. Viac
Liptovská mliekáreň, a.s., Modernizácia chladiarenských miestností - dodávka nových chladičov vzduchu GÜNTNER + kompletná meracia a regulačná technika. Viac
Púchovský mäsový priemysel, a.s., Kompletná modernizácia výrobného závodu - výmena chladičov vzduchu GÜNTNER s regulačnými armatúrami na čpavok. Viac
HEINEKEN SLOVENSKO, a.s., Hurbanovo Rekonštrukcia chladiaceho zariadenia pre plánované rozšírenie kompresorovej stanice SABROE. Viac
KOVOHUTY KROMPACHY, a.s., Realizačný projekt chladiaceho zariadenia novej výrobnej haly pre výroby medených anód. Viac
HUBERT J.E., s.r.o., Sereď Realizačný projekt rozšírenia chladiaceho zariadenia o 26 ks nových chladiacich tankov pre šumivé víno. ViacĎalšie projekty:

 • realizačný projekt chladenia zimného štadióna v Novom Meste nad Váhom (2005)
 • realizačný projekt chladenia ľadovej plochy zimného štadióna v Snine (2009)
 • projekt pre stavebné povolenie chladenia ľadovej plochy v Martine (2008)
 • projekt pre stavebné povolenie chladenia ľadovej plochy v Kežmarku (2008)
 • projekt pre stavebné povolenie chladenia ľadovej plochy vo Svidníku (2008)
 • realizačný projekt chladenia ľadovej plochy zimného štadióna v Snine (2009)

a mnohé ďalšie...

Referencie v oblasti odborných prehliadok a skúšok VTZ plynových a tlakových

 • čpavkové strojovne chladenia zimných štadiónov
 • čpavkové strojovne chladenia potravinárskych podnikov
 • čpavkové strojovne chladenia v petrochemickom priemysle
 • odborné prehliadky tlakových nádob rôznych výrobných podnikov
 • a mnohé iné...

Aktuálne projekty

KAUFLAND SR, v.o.s.

KAUFLAND ILAVA – Logistické centrum novej mraziarne

INFO

V roku 2019 a 2020 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala montáž chladiaceho zariadenia novej mraziarne logistického centra Kaulfland Ilava.

Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, a. s.

Kúpeľná 3

080 01 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón