Vitajte na webstránke firmy PRIMACHLAD s.r.o.

Dovoľujeme si Vám touto cestou prestaviť naše aktivity a odborné činnosti v oblasti chladiacej a tepelnej techniky. Naše odborné poznatky a skúsenosti pramenia od roku 2002, kde po viacerých skúškach naša spoločnosť nadobudla viaceré osvedčenia a oprávnenia pre prácu v oblasti priemyselného chladenia a tepelnej techniky.


Medzi naše činnosti patria:

Poradenstvo v oblasti chladiacej a tepelnej techniky

 • návrh chladiaceho zariadenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový ...)
 • návrh využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia
 • návrh najvhodnejšieho variantu tepelného čerpadla
 • vypracovanie odborných posudkov jestvujúcich zariadeníVypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti:

 • projekt chladenia ľadovej plochy (zimného štadióna)
 • projekt chladenia potravinárskych podnikov (mäsokombináty, mliekárne, hydinárne apod.)
 • projekt chladenia priemyselných podnikov (petrochemický priemysel, výroba z plastu, hliníka, medi a iné výrobné podniky...)
 • projekt využitia odpadového tepla aj pomocou tepelných čerpadiel
 • projekt vykurovania pomocou tepelného čerpadlaOdborné prehliadky VTZ plynových a tlakových

 • odborné prehliadky čpavkových strojovní chladenia
 • odborné prehliadky tlakových nádob
 • školenie pracovníkov obsluhy čpavkových strojovní chladeniaAktuálne projekty

ISTERMEAT, a.s.

Rekonštrukcia mraziarne

INFO

 • priame čpavkové chladenie troch mraziarenských kociek a jedného zmrazovacieho šokového tunela v zmysle najnovších trendov v oblasti chladiacej techniky
 • využívanie odpadového tepla pre ohrev TÚV
Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, s.r.o.

Potočná 51

080 06 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón